Stadsfeest laagdrempelig en voor iedereen

maandag 6 maart 2017

Stadsfeest laagdrempelig en voor iedereen

Voorzitter van een enthousiast bestuur en programmateam

‘Ik wil graag dat het Stadsfeest goed loopt’

Hoewel dit niet zijn eerste insteek was toen hij in 2014 toetrad tot het bestuur van het Stadsfeest Doetinchem, is Paul Bijkersma nu toch voorzitter van de 'Stichting Stadsfeest Doetinchem' zoals de volledige naam luidt van de organisatie achter het vierdaagse evenement. Het onbezoldigde bestuur dat daarnaast bestaat uit Erik Lansink (penningmeester), Henk Raben (algemene zaken) en Albert Ketz (horeca contacten) en dat bij de vergaderingen secretarieel wordt ondersteund door Henny Bergsma van het centrummanagement, is bewust klein gehouden. Het programmateam daarentegen bestaat uit een grote groep actieve vrijwilligers, die ieder vanuit zijn of haar eigen discipline meewerkt aan het Stadsfeest. Van sponsoring tot programmering. Een team ook dat al sinds eind vorig jaar maandelijks bij elkaar komt om het komende Stadsfeest Doetinchem gestalte te geven.

Paul Bijkersma had in het verleden al eens aangegeven dat hij graag iets wilde doen voor het Stadsfeest. Een paar jaar geleden sloot hij zich aan bij de organisatie van het evenement, omdat er dringend behoefte was aan nieuwe bestuursleden. "Toen ik bij het Stadsfeest kwam waren er de nodige spanningen, waren veel mensen op zichzelf bezig en werd niet goed samengewerkt. Dat kwam de communicatie en onderlinge afspraken niet ten goede. Dat is voor niemand goed, want dan gaat de lol eraf. Als je vrijwilligerswerk doet, moet je daar plezier in hebben. We hebben inmiddels een relatief grote, enthousiaste club van vrijwilligers die goed samenwerkt," aldus Paul die zich nu op z'n plaats voelt als voorzitter. Een functie die ook moest worden ingevuld, omdat centrummanager Jos Tiemessen die een tijdlang als interim-voorzitter fungeerde ziek werd. "De vergaderingen moesten worden geleid. Dat wilde ik wel doen. Ik hoef niet zo nodig met mijn kop in de krant, maar er moet gestuurd worden. Uiteraard doe ik mijn zegje, dat hoort bij je taak als voorzitter, maar het gaat niet om mij. Ik wil graag dat het Stadsfeest goed loopt. Er moet duidelijkheid zijn, met korte lijnen waardoor snel beslissingen kunnen worden genomen. Ik doe niet veel anders dan iedereen met de kop erbij houden." En dat lukt aardig. Paul is als tandarts verantwoordelijk voor zo'n 25 medewerkers en hij was onder meer voorzitter van de Rotaryclub Doetinchem tijdens het 75-jarig jubileumjaar van de club. Hij is ervaren in het aansturen van mensen en weet deze ook te enthousiasmeren.

Gezelligheid en kwaliteit

Paul ziet het als belangrijkste taak van het bestuur om ervoor te zorgen dat het Stadsfeest Doetinchem een feest voor iedereen blijft, laagdrempelig, gratis toegankelijk en financieel gezond. Paul: "Met het bestuur vergaderen we af en toe om te kijken of de lijnen die we hebben uitgezet bewaakt blijven. Verder hebben we de nodige vrijwilligers gevonden die zeer enthousiast het Stadsfeest ontwerpen. Wij moeten ervoor zorgen dat ze hun werk kunnen doen. Dat er onderling goed wordt gecommuniceerd en dat de afspraken worden nagekomen."

Het streven is om het Stadsfeest ook qua visuele aankleding zoveel mogelijk dezelfde uitstraling mee te geven. Met ook dit jaar veel aandacht voor regionaal talent. "Qua artiesten is er is genoeg kwaliteit hier in de Achterhoek en dat geldt ook voor de toeleveranciers. Bij het Stadsfeest gaat het niet om grootschaligheid, maar om gezelligheid en goede kwaliteit," zegt Paul. "Uitbreiding is dus geen doel op zich. Mocht het een aantal jaren goed draaien - het weer speelt natuurlijk ook een rol - zouden we eventueel kunnen uitbreiden en misschien een keer een grotere act kunnen programmeren. De kern is echter een financieel gezond feest voor iedereen, in de binnenstad van Doetinchem."

Bestuur Stadsfeest Doetinchem

Paul Bijkersma (voorzitter), Albert Ketz (horeca contacten), Erik Lansink (penningmeester) en Henk Raben (algemene zaken).

Secretariële ondersteuning

Henny Bergsma (centrummanagement).

Programmateam

Niels Teunissen (locatiemanager), Erik Hagelstein (programmering), Erik Pubben, Robin van Leeuwen en Miriam Venema (sponsoring), Rob Migchelbrink (beveiliging) en Günter Giesen (communicatie, presentatie),

In de week van de opbouw en tijdens het Stadsfeest verzorgen diverse vrijwilligers van onder meer ‘Mooi Koor Man’ al jarenlang hand- en spandiensten.

Vergroot: Stadsfeest laagdrempelig en voor iedereen

Stadsfeest steuners