Mededeling Stadsfeest 2020

maandag 20 april 2020

Mededeling Stadsfeest 2020

Wij stellen alles in het werk om het Stadsfeest 2020 doorgang te laten vinden op welke wijze dan ook.

We zullen ons tzt aan de gevraagde situatie aanpassen. We zullen bij wat we organiseren tijdens Stadsfeest de dan geldende RIVM regels in acht nemen. En handelen conform deze regels..

Bestuur Stichting Stadsfeest

Vergroot: Mededeling Stadsfeest 2020